o-charts

Sjökort för OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Kartöversikt


Hydrografiska kontor världen över producerar idag sina officiella sjökort i formatet S-57. NOAA tillhandahåller fria vektorkort i rent S-57 format men de flesta andra länder i världen licensierar sina sjökort i krypterat format som härstammar från S-57 men kallas då exempelvis S-63 eller oeSENC.

Ändå ska vi inte glömma rastersjökort som alternativ och ibland det enda pålitliga eller tillgängliga formatet för några intressanta seglingsregioner. Vi vet mycket väl att det finns ganska många användare av OpenCPN som föredrar raster framför vektor och vill ge en möjlighet att efterkomma dessa förfrågningar. Licensierade rastersjökort i oeRNC-format möjliggör utnyttjande av rasterkortutbytet.

oeSENC Sjökort

OpenCPN “Encrypted System Electronical Nautical Charts” (oeSENC) är de ekonomiskt mest fördelaktiga högkvalitativa vektorkort som är tillgängliga. Vi hämtar S-57 data direkt från hydrografiska leverantören, krypterar och komprimerar dem till oeSENC-format och levererar sjökorten till användare av OpenCPN. Om de områden du planerar att segla i täcks av oeSENC kort är det ett mycket bra val för att licensiera högkvalitativa kort för en rimlig avgift.

Till skillnad från S-63 eller rena S-57 kort (US), betraktas oeSENC kort inte som “officiella sjökort” eller "ENCs" eftersom de inte är certifierade av någon officiell instans, även om innehållet är detsamma. För ytterligare detaljer om legala krav och användning av våra sjökort hänvisas till EULA.

oeRNC Sjökort

OpenCPN Encrypted Raster Nautical Charts (oeRNC) är licensierade från välkända utgivare eller direkt från Hydrografiska kontor, Paketerade och krypterade för OpenCPN på samma som för oeSENC-vektordiagram, Dessa kort kan inte heller betraktas som "officiella sjökort" även om de ser identiska ut med sina "officiella" tvillingar.

S-63 Användarlicens (UserPermits)

S-63-kort är officiella kort tillgängliga för hela världen. Det kan dock vara så att populära områden för fritidssegling och små båtar inte har tillräckligt med detaljer eftersom huvudsyftet för dessa kort är att tillfredsställa yrkessjöfarten. De är ofta också förhållandevis dyra. Vi säljer användarlicens (UserPermits) dvs en licensnyckel som OpenCPN-användare kan bruka för att köpa S-63 licenser från en distributör. O-charts.org har ingått avtal med olika “S-63 Valued Added Resellers (VAR)” som ChartWorld vilka erbjuder direktdistribution av sjökortsset till OpenCPN-användare med hjälp av användarlicensen.