o-charts

Vektorsjökort för OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi


Hydrografiska kontor världen över producerar idag sina officiella sjökort i formatet S-57. NOAA tillhandahåller fria vektorkort i rent S-57 format men de flesta andra länder i världen licensierar sina sjökort i krypterat format som härstammar från S-57 men kallas då exempelvis S-63 eller oeSENC.

oeSENC Sjökort

OpenCPN “Encrypted System Electronical Nautical Charts” (oeSENC) är de ekonomiskt mest fördelaktiga högkvalitativa vektorkort som är tillgängliga. Vi hämtar S-57 data direkt från hydrografiska leverantören, krypterar och komprimerar dem till oeSENC-format och levererar sjökorten till användare av OpenCPN. Om de områden du planerar att segla i täcks av oeSENC kort är det ett mycket bra val för att licensiera högkvalitativa kort för en rimlig avgift.

Till skillnad från S-63 eller rena S-57 kort (US), betraktas oeSENC kort inte som “officiella sjökort” eller "ENCs" eftersom de inte är certifierade av någon officiell instans, även om innehållet är detsamma. För ytterligare detaljer om legala krav och användning av våra sjökort hänvisas till EULA.

S-63 Användarlicens (UserPermits)

S-63-kort är officiella kort tillgängliga för hela världen. Det kan dock vara så att populära områden för fritidssegling och små båtar inte har tillräckligt med detaljer eftersom huvudsyftet för dessa kort är att tillfredsställa yrkessjöfarten. De är ofta också förhållandevis dyra. Vi säljer användarlicens (UserPermits) dvs en licensnyckel som OpenCPN-användare kan bruka för att köpa S-63 licenser från en distributör. O-charts.org har ingått avtal med olika “S-63 Valued Added Resellers (VAR)” som ChartWorld vilka erbjuder direktdistribution av sjökortsset till OpenCPN-användare med hjälp av användarlicensen.