o-charts

Mapy do OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Przegląd map

Mapy wektorowe tworzone przez Biura Hydrograficzne na całym świecie zapisywane są w formacie S-57. Amerykańska agencja NOAA bezpłatnie udostępnia mapy wód USA w tym formacie. Jednak w większości krajów, mapy wektorowe udostępniane są jedynie po konwersji do zaszyfrowanych formatów, takich jak S-63lub oeSENC.

Nie zapominamy jednak o mapach rastrowych, jako o alternatywie map wektorowych. Dla niektórych regionów jedyne, niezawodne, dostępne mapy — to właśnie mapy rastrowe. Zdajemy sobie sprawę, że spora grupa użytkowników OpenCPN preferuje mapy rastrowe i chcemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Udostępniamy więc licencjonowane mapy rastrowe w formacie oeRNC.

Mapy oeSENC

Mapy oeSENC są zwykle najtańszymi z dostępnych map wektorowych wysokiej jakości. Dane w formacie S-57 otrzymujemy bezpośrednio z biur hydrograficznych, konwertujemy je do formatu oeSENC i dostarczamy indywidualnym użytkownikom OpenCPN. Jeżeli mapy interesującego Cię akwenu są dostępne w formacie oeSENC, to masz okazję kupić w rozsądnej cenie doskonałe, aktualne pomoce nawigacyjne.

Mapy oeSENC formalnie nie zastępują map w formacie S-63 oraz oryginalnych map S-57 (w USA). Nie są to mapy "oficjalne" w sensie spełnienia wymogów wyposażenia nakładanych na statki handlowe. Wynika to z faktu, że mapy oeSENC nie są certyfikowane przez upoważnione organy administracji morskiej. W tym kontekście, nie ma znaczenia fakt, że w zawartość map oeSENC jest identyczna, jak oryginalnych map S-57. Szczegółowe informacje o zasadach prawnych na jakich powstają nasze mapy i warunkach ich używania znajdują się w umowie użytkownika EULA.

Mapy oeRNC

Mapy oeRNC (OpenCPN Encrypter Raster Nautical Charts) są licencjonowane przez wydawnictwa lub bezpośrednio przez biura hydrograficzne. Są one dostępne w zaszyfrowanych zestawach przygotowanych dla OpenCPN. Tak samo jak w przypadku map wektorowych oeSENC, nie są to mapy "oficjalne", nawet jeśli wyglądają identycznie, jak mapy autoryzowane przez biura hydrograficzne.

S-63 Pozwolenia UserPermit map S-63.

Oficjalne mapy wektorowe z globalnym pokryciem są udostępniane w formacie S-63. Przeznaczone są przede wszystkim dla żeglugi komercyjnej. Z tego powodu liczne popularne akweny rekreacyjne są na nich prezentowane z bardzo małą dokładnością. Cena tych map jest też względnie wysoka. Sprzedajemy pozwolenia użytkownika S-63. Pozwolenie UserPermit, to klucz, który umożliwia kupno map u sprzedawcy detalicznego (Value Adder Reseller, VAR). Firma O-charts.org zawarła porozumienie ze sprzedawcami VAR, takimi jak ChartWorld u których, po zakupie UserPermit, można nabyć mapy S-63.