o-charts

Kaarten voor OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Kaart Overzicht


Hydrographische kantoren over de hele wereld produceren tegenwoordig hun officiële vector kaarten in S-57 formaat. NOAA biedt gratis vector kaarten voor de VS in S-57 formaat maar in de meeste landen is het gebruiksrecht alleen toegestaan onder niet gratis gecodeerde formaten die zijn afgeleid van S-57 zoals S-63 of oeSENC.

Desalniettemin zullen we rasterkaarten niet vergeten als alternatief en soms zelfs als het enige betrouwbare of beschikbare formaat voor een aantal interessante zeilregio's. We weten heel goed dat er nogal wat gebruikers van OpenCPN zijn die raster verkiezen boven vector en wij willen die wensen nu dan ook honoreren. Gelicentieerde rasterkaarten in het oeRNC-formaat bieden toegang tot de rasterkaartenmap.

oeSENC kaarten

OpenCPN Encrypted System Electronical Nautical Charts (oeSENC) kaarten zijn de meest voordelige kwaliteits vector kaarten die beschikbaar zijn. Wij ontvangen de S-57 gegevens rechtstreeks van de Hydrographische diensten, coderen ze in het oeSENC formaat en leveren kaartensets voor individueel gebruik in OpenCPN. Als je navigatie-zone beschikbaar is kan dit een zeer goede keuze zijn om up-to-date kwaliteits kaarten tegen een redelijke prijs aan te schaffen.

Anders dan S-63 of originele S-57-kaarten (VS), dit zijn geen "Officiële kaarten" of "ENCs" in het kader van overheidsvoorschriften omdat ze niet worden afgegeven noch gecertificeerd worden door officiële instanties. Zelfs als de inhoud mogelijk hetzelfde lijkt. Voor meer informatie over het juridische kader en het gebruik van onze kaarten verwijzen naar de overeenkomst.

oeRNC kaarten

OpenCPN Encrypted Raster Nautical Charts (oeRNC) zijn in licentie uitgegeven door bekende uitgeevers of rechtstreeks afkomstig van Hydrografische Bureaus, verpakt en gecodeerd voor OpenCPN. Net als bij de oeSENC-vectorkaarten, kunnen ze in geen enkel geval worden beschouwd als "officiële kaarten", zelfs als ze er identiek uitzien aan hun "officiële" tweeling.

S-63 UserPermits

S-63 zijn officiële vector kaarten met wereldwijde dekking. Veel populaire zeilgebieden zijn zeer matig beschikbaar omdat de commerciële scheepvaart voor de uitgever(s) de belangrijkste doelgroep is. Ze zijn bovendien relatief duur. Wij verkopen S-63 UserPermits, een sleutel die de gebruiker van OpenCPN recht geeft op de licentie van S-63 kaarten. O-charts.org heeft een overeenkomsten gesloten met ChartWorld voor het rechtstreeks aanbieden van S-63 kaarten.