o-charts

Karter for OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Kartoversikt


I dag produserer alle hydrografiske kontorer over hele verden sine offisielle vektorkart i S-57 format. NOAA utgir gratis vektorkart for USA i vanlig S-57 format, men i de fleste land så er lisensiert under betalbare krypterte format som kommer fra S-57, slik som S-63 eller oeSENC.

Uansett, vi skal ikke glemme rasterkart som et alternative og som av og til kan være de eneste pålitelige eller tilgjengelige kartformatet i noen interessante seilingsområder. Vi vet veldig godt at det er ganske mange brukere av OpenCPN som foretrekker raster fremfor vektor og vi ønsker å svare disse etterspørslene. Lisensierte rasterkart i oeRNC formatet muliggjør tilgang til rasterkart portfolioen.

oeSENC Karter

OpenCPN Encrypted System Electronical Nautical Charts (oeSENC) er de billigste kvalitets vektorkarter som er tilgjengelig. Vi mottar S-57 data direkte fra hydrografiske kontorer, krypterer dem til oeSENC format og leverer kartsett for deres individuelle bruk i OpenCPN. Hvis det er tilgjengelige karter i din navigasjons sone, kan dette være et veldig godt valg for å få oppdaterte kvalitets karter til en lav pris.

Forskjellig fra S-63 eller genuine S-57 karter (USA), disse kartene er ikke "offisielle karter" eller "ENC" karter i konteksten "krav til fartøy", da de ikke er utstedet eller sertifisert av offisielle organer. Selv om innholdet kan være det samme. For detaljer om det juridiske rammeverket og for bruken av våre kart, se vår EULA.

oeRNC Karter

OpenCPN Encrypted Raster Nautical Charts (oeRNC) er lisensiert fra velkjente utgivere eller direkte fra Hydrografiske kontorer, pakket og kryptert for OpenCPN. Samme som med oeSENC vektorkart så kan ikke disse ses på som "offisielle kart" på noen måte, selv om de ser identiske ut som sine "offisielle" tvillinger.

S-63 BrukerTillatelser

S-63 karter er offisielle vektorkarter med verdensomspennende dekning. Men, mange populære reiseområder er veldig dårlig dekket ettersom hovedfokus er kravene til kommersiell skipsfart. De har en relativt høy pris også. Vi selger S-63 BrukerTillatelser, en nøkkel som gir OpenCPN brukeren rett til en S-63 kartlisens fra en distributør. o-charts.org har inngått avtaler med S-63 Valued Added Resellers (VAR) slik som ChartWorld som tilbyr direkte distribusjonskanaler.