o-charts

Vektorkarter for OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi


I dag produserer alle hydrografiske kontorer over hele verden sine offisielle vektorkart i S-57 format. NOAA utgir gratis vektorkart for USA i vanlig S-57 format, men i de fleste land så er lisensiert under betalbare krypterte format som kommer fra S-57, slik som S-63 eller oeSENC.

oeSENC Karter

OpenCPN Encrypted System Electronical Nautical Charts (oeSENC) er de billigste kvalitets vektorkarter som er tilgjengelig. Vi mottar S-57 data direkte fra hydrografiske kontorer, krypterer dem til oeSENC format og leverer kartsett for deres individuelle bruk i OpenCPN. Hvis det er tilgjengelige karter i din navigasjons sone, kan dette være et veldig godt valg for å få oppdaterte kvalitets karter til en lav pris.

Forskjellig fra S-63 eller genuine S-57 karter (USA), disse kartene er ikke "offisielle karter" eller "ENC" karter i konteksten "krav til fartøy", da de ikke er utstedet eller sertifisert av offisielle organer. Selv om innholdet kan være det samme. For detaljer om det juridiske rammeverket og for bruken av våre kart, se vår EULA.

S-63 BrukerTillatelser

S-63 karter er offisielle vektorkarter med verdensomspennende dekning. Men, mange populære reiseområder er veldig dårlig dekket ettersom hovedfokus er kravene til kommersiell skipsfart. De har en relativt høy pris også. Vi selger S-63 BrukerTillatelser, en nøkkel som gir OpenCPN brukeren rett til en S-63 kartlisens fra en distributør. o-charts.org har inngått avtaler med S-63 Valued Added Resellers (VAR) slik som ChartWorld som tilbyr direkte distribusjonskanaler.