Vektorkort för OpenCPN

Hydrografiska kontor världen över producerar idag sina officiella sjökort i formatet S-57. NOAA tillhandahåller fria vektorkort i ren S-57 format men de flesta andra länder i världen licesierar sina sjökort i krypterat format som härstammar från S-57 men kallas då exempelvis S-63 eller oeSENC.

oeSENC kort

OpenCPN “Encrypted System Electronical Nautical Charts” (oeSENC) är de ekonomiskt mest fördelaktliga högkvalitativa vektorkort som är tillgängliga. Vi hämtar S-57 data direkt från hydrografiska leverantören, krypterar och komprimerar dem till oeSENC-format och levererar sjökortsset till användare av OpenCPN. Om de områden du planerar att segla i täcks av oeSENC kort är det ett mycket bra val för att licensiera högkvalitativa kort för en rimlig avgift.

Till skillnad från S-63 eller rena S-57 kort (US), betraktas oeSENC kort inte som “officiella sjökort” eller "ENCs" eftersom de inte är certifierade av någon officiell instans, även om innehållet är detsamma. För ytterligare detaljer om legala krav och användning av våra sjökort hänvisas till EULA.

S-63 Användarlicens (UserPermits)

S-63-kort är officiella kort tillgängliga för hela världen. Det kan dock vara så att populära områden inte har tillfredställande detaljer för fritidssegling och små båtar eftersom huvudsyftet för dessa kort är at tillfredställa yrkessjöfarten. De är ofta också förhållandevis dyra. Vi säljer användarlicens (UserPermits) dvs en licensnyckel som OpenCPN-användare kan använda för köpa S-63 licenser från en distributör. O-charts.org har ingått avtal med olika “S-63 Valued Added Resellers (VAR)” som ChartWorld vilka erbjuder direktdistribution av sjökortsset till OpenCPN-användare med hjälp av användarlicensen.

Om datorn du skall installera dina sjökort på är ansluten till Internet så följ instruktionerna i Ladda hem sjökort med uppkoppling.
Om datorn du skall installera dina sjökort på inte är ansluten till Internet så följ instruktionerna i Ladda hem sjökort utan uppkoppling.
För att installera sjökort på en Android följ instruktionerna i Ladda hem sjökort med uppkoppling.

Vänligen studera Vanliga frågor nedan innan köp av licens.

Ladda hem sjökort med uppkoppling

Windows / Mac / Linux

1. Ladda hem och installera oeSENC plugin (För OpenCPN 4.6 version och högre). Om du redan har oeSENC plugin installerad kontrollera att det är senaste versionen.

2. Öppna menyn i OpenCPN, Användarinställningar → Plugins → oeSENC och aktivera.

3. Besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Om du inte redan har en inloggning så skapa en ny. Kom ihåg inloggningsdata, mejl/lösenord, du kommer att behöva de igen när du laddar ned sjökorten från OpenCPN.

4. Öppna OpenCPN → Verktyg → Sjökort → fliken oeSENC Sjökortoch klicka på "Uppdatera listan" (Använd piltangenterna om fliken inte syns).

5. Logga in till o-charts shop med dina användardata.

6. Har du tidigare köpt kort via oeSENC-plugin så visas tidigare enhetsnamn. Välj det enhetsnamn som motsvarar aktuell dator.

I annat fall skall du nu ange ett passande namn för aktuell enhet. Minst 3 och max 15 tecken. Endast små bokstäver eller siffror. Inga symboler, tecken eller mellanslag.

7. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla köpta licenser till din enhet, förbereda (kryptera) och ladda ned korten. Är kortfilerna stora kan förberedelsen på O-Charts server ta lite tid. I det fallet kommer du att få valet att vänta eller återkomma till pluginen senare. Du får alltid ett mejl när förberedelsen är klar och nedladdningen kan börja. När mejlet har kommit går du tillbaks till Användarinställningar → Sjökort → Fliken:oeSENC-sjökort igen och startar nedladdningen därifrån. (Normalt inte via länken i mejlet,)

8. När dina sjökort är förberedda och klara för din enhet kommer du att få ett mejl med nedladdningslänk för dina kort. Du behöver inte använda denna länk utan startar istället nedladdning från din enhet om det inte redan pågår.

Android

1. Köp och installera OpenCPN 1.0.13, eller senare utgåva, på din Android version 4.4 eller högre från Play Store.

2. Installera oeSENC plugin för OpenCPN från Play Store för att vara säker på att din enhet är kompatibel.

3. Besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Om du inte redan har en inloggning så skapa en ny. Kom ihåg inloggningsdata, mejl/lösenord, du kommer att behöva de igen när du laddar ned sjökorten från OpenCPN.

4. Gå tillbaks till OpenCPN → Verktyg → Sjökort → fliken oeSENC Sjökort och klicka på Uppdatera listan och logga in på O-Charts med din användar-ID. (mejl/lösenord). (Använd piltangenterna om fliken inte syns)

5. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla, förbereda och ladda ned de kortset du har köpt på o-charts shop.

6. När dina sjökort är förberedda och klara för din enhet kommer du att få ett mejl med nedladdningslänk för dina kort. Du behöver inte använda denna länk utan startar istället nedladdning från din enhet om det inte redan pågår.

Updates

Det är lämpligt att då och då, när enheten har datakontakt, att återigen gå till Användarinställningar → Sjökort→Fliken:oeSENC-sjökort och uppdatera sjökortslistan för att se om det finns nya uppdateringar. Kort för DE, FR och NO uppdateras varje vecka. UK, BE, NL, IS, HR och ES varje kvartal.

Ladda hem sjökort utan uppkoppling

Windows / Mac / Linux

Om enheten/mål-PCn du skall använda sjökorten på inte kan anslutas till Internet behöver du först skapa en system-ID-fil på den enheten och ta med den filen till en PC med uppkoppling och där ladda ned kortfilerna från O-Charts. De filerna kan sedan via ex.vis en USB-sticka kopieras till mål-PCn.

1. Hämta senaste oeSENC plugin och installera den på mål-PCn. (Kräver OpenCPN 4.6 eller senare.) Om oeSENC_pi plugin redan är installerad se till att det är den senaste versionen.

2. Öppna OpenCPN, Verktyg → Plugins → oeSENC och aktivera den. Klicka på (Skapa System-ID fil) och Inställningar. När filen är skapad får du reda var den har sparats. För Windows och MacOS skapas också en kopia på skrivbordet. I Linux sparas filen i ~/.opencpn folder.

3. Kopiera ID-filen till ex.vis en USB-sticka och anslut till en PC med Internet.

4. Besök o-charts shop och köp licenser för den sjökort du är intresserad av.

5. När du har köpt licenser öppnar du My oeSENC Charts för att ladda upp system-ID-filen. Först skapar du ett systemnamn för din mål-PC (3-15 små bokstäver eller siffror). Sen laddar du upp(upload) och kopplar din system-ID-fil till det systemnamnet.

6. Nu kan du för varje sjökortlicens du har köpt koppla det till ett systemnamn. Har du flera systemnamn så välj rätt. Det kan inte ändras. Varje kortset kan kopplas till två systemnamn. Det andra är tänkt som backup ifall din mål-PC gå sönder. Om det händer skapar du ett nytt system-ID på den nya PCn.

7. När du kopplat ett kortset till ett systemnamn klickar du Request så kommer de filer du skall ladda ned att skapas(Processed). Denna process kan ta olika lång tid beroende på filstorlek och om servern redan är upptagen. Tiden kan variera från några minuter till två timmar.

8. När filerna är klara för nedladdning får du ett mejl med en länk men det går att ladda ned direkt från O-Charts också. Filerna finns kvar för nedladdning i en vecka. Skulle du vänta längre får du göra en ny Request. Ladda ned dina kortfiler till ex.vis en sticka och ta med till mål-PCn.

9. Packa upp de nedladdade filerna på mål-PCn till lämpligt(lämpliga)(chart)mappar och lägg till i OpenCPN som vanligt. Kontrollera att oeSENC_pi plugin är aktiverad innan du lägger till.

Uppdateringar

DE, FR och NO -kort uppdateras varje vecka. UK, BE, NL, IS, HR och ES -kort uppdateras varje kvartal. Besök O-Charts sidan My oeSENC Charts för att uppdatera. Kolumnen Last requested visar dina senaste hämtningar. Kolumnen Last update visar gällande version för respektive kortset. Om Last requested är äldre än Last update kan du klicka på Request och upprepa nedladdningsproceduren. När det gått ett år efter inköpsdatum för ett kortset kan du inte göra nya Request och alltså inte heller skapa en backup. Ett uppdateringsset innehåller alla filer så skulle du har missat några uppdateringar är det inget problem. Tag bort eller flytta de gamla filerna från mål-PCn och packa upp de nedladdade uppdateringarna till rätt mapp. Gå till Verktyg → Sjökort → Sjökortsfiler markera Sök efter nya sjökort och uppdatera databasen. Klick på Använd.

Utgångna sjökort

Dina sjökorstset kan uppdateras under ett år från inköpsdatum. Efter det går korten fortfarande att använda på din enhet men du kan inte ladda hem uppdateringar. För fortsatta uppdateringar måste du köpa samma licens igen. För flera sjökortsset finns det en rabatterad refresh/uppdaterings-option som lägger till ytterligare ett år av uppdateringar. Besök My oeSENC Charts på O-Charts shop och följ instruktionerna för att köpa licens för dina utgångna kort igen eller om det finns en uppdatering. En rabatterad refresh/uppdatering finns tillgänglig ett år efter att din licens gått ut.

Vanliga frågor

Vilka PC kan använda oeSENC plugin?

Sjökort i oeSENC-format kan användas på Windows, Mac, Android och Linux system (ARM boards inkluderat).

Och om programmet körs på virtuell enhet (Virtual Machine)?

Det kommer inte att fungera. Vårt avtal med leverantörer måste hindra kloning av system.

Kan oeSENC-kort användas på iPAD/iOS?

Nej, OpenCPN släpps inte in på Apple store.

Vad händer när operativsystemet uppdateras?

Normala säkerhetsuppdateringar påverkar inte dina kortlicenser men versionsuppgraderingar kan vara oförutsägbara och det finns en risk att oeSENC-krypteringen inte känner igen enheten efter en omfattande uppgradering och då kommer korten inte att kunna öppnas. Tag kontakt med O-Charts om detta händer.

Vad händer om datorn går sönder?

Varje kortset kan användas på två enheter. Det är avsett som backup om datorn går sönder.

Hur räknas en dator med sk. dual boot?

Varje operativsystem är en enskild enhet, alltså två system.

Vad händer om jag uppdaterar OpenCPN?

Inget, oeSENC-plugin och dina kort fungerar som förut.

Vad händer ett år efter inköp och korten har gått ut?

Korten på din dator kommer inte att försvinna och kan fortfarande användas. Däremot kan de inte att kunna uppdateras utan att du betalar för ytterligare ett år.

Kan oeSENC-kort användas I andra program än OpenCPN?

Nej, oeSENC –kort kan bara användas med OpenCPN.

S-63

Before licensing, please read the Frequently Asked Questions at the end of this document.

Windows / Mac / Linux

1. System is the computer you will use for OpenCPN. The chart set you license from a VAR for this system can only be used on it. Download and install the S-63 plugin (only for OpenCPN 4.2 version and above).

2. Go to OpenCPN, Options → Plugins → S63 and enable it. Then, go to OpenCPN, Options → Charts → S63 Charts → Keys/Permits tab and create a System identifier file (Fingerprint) for your system pressing the Create System Identifier file button. More info.

S-63

3. Go to o-charts shop and buy an UserPermit.

S-63

4. Go to My S-63 UserPermits page and create an InstallPermit there uploading the Fingerprint file and selecting the UserPermit.

S-63
S-63

5. Go to the VAR shop and buy as many S-63 chart sets as you want providing the UserPermit number.

6. Download and uncompress your S-63 chart sets files.

7. Go to OpenCPN, Options → Charts → S63 Charts → Keys/Permits tab. Enter your UserPermit and test it pressing the New UserPermit button. Enter your InstallPermit and test it pressing the New InstallPermit button. More info.

S-63

8. Go to OpenCPN, Options → Charts → S63 Charts → Chart Cells tab. Install Cell Permits by using the button Import Cell Permits to find the file PERMIT.TXT inside your S-63 chart sets. Import your S-63 chart sets by pressing Import Charts/Updates and finding the folder ENC_ROOT. More info.

S-63

9. OpenCPN will create the necessary eSENC files and your are done!.

Frequently Asked Questions

Why S-63 charts?

They are the official and generally the most up-to-date chart material available. Vector charts for chart plotters used for the leisure market are at best derivatives (some will have some added features).

Why do I have to pay for the UserPermit?

We have to run this operation and respond to the IHO on a permanent base. The structure and costs are kept to a minimum. In case we have a great success economical speaking, funds will go back to OpenCPN.

On how many systems can I use my charts?

The standard states one machine but in practice up to 5 installs are tolerated.

As how many systems counts a dual boot system?

Each HW/SW combination is an individual one and requires its own InstallPermit.

And if I install the software in a Virtual Machine?

It will not run there. We have to prevent the system from being cloned.

I had to re-install my OS. Now the InstallPermit is not valid any longer.

Please generate a new InstallPermit.

My PC died. Can I recover the charts?

Yes, and this case will “cost” you an InstallPermit for your new machine as well.

Can I have my InstallPermit and the charts on a USB stick and carry them between different systems?

This would be a hardware dongle solution. We feel that it is not viable for us to send USB sticks or DVDs all over the world. That's why we opted for a soft dongle. So, the answer today is - no.

What does S-63 charts cost (and why are they sometimes so expensive)?

The retail price is fixed by the individual HOs. Their customers are from the shipping industry or official bodies like governments, not the leisure market. This is a recognized issue and the reason why there are very few users of S-63 charts from this group, for now. We will need a lot of lobbying to get better solutions and better prices. Help or support from those who have the right contacts would be appreciated.

Can I use the UserPermit to buy charts for other chart software than OpenCPN?

No, the UserPermit is only valid for one kind of system – OpenCPN in our case.

My temporary license will time out. What will happen?

The chart will not disappear, but there will be a warning displayed.

OpenCPN is open source. Where is the code for the plug-in?

To work with S-63 we have to ensure that no copies of the unencrypted cells are accessible during the execution of the software. Therefore, the plug-in has an open-source part and a binary. Similar to the commercial BSB4 or nv-chart plug-ins.